FLO i bøker.jpg

FLO - Videoarbeide

FLO - Videoarbeide

 

FLO er en video med 50 svart/hvit-tegninger som dimmes inn og ut av hverandre. Som en bølge av vann tar bildene imot, de tar med, overgår, trenger igjennom og kommer nærmere, alltid i visshet om å etterfølges av fjære, å måtte slippe, trekke seg tilbake og blande seg på nytt. Bildene beveger seg i et langsomt tempo, som en dyp pust trekkes inn og slippes ut.

FLO i bøker.jpg

Videoen er en skisse-presentasjon som skal utvikles videre for visning på stor vegg. Bildene er resultatet av nærmere tre års daglig tegning fra høsten 2014 til sommeren 2017, over 200 bilder i format 10x15 cm, tegnet med svart tusj i små bøker side om side med nattas drømmer og dagens notater.