Utsmykning Sykehuset innlandet

Utsmykking sykehuset Innlandet, Lillehammer 2004

 

Utsmykkingen er gjennomført i kommunal regi med Kirvil Hauklid som kunstnerisk konsulent, og resultatet av en lukket konkurranse der to kunstnere var invitert til å delta i hvert av de fire oppdragene. De tre andre som nådde opp er Nina Bang, Bente Sætrang og Andreas Heuch.

 

TRAPPELØP I FIRE PLAN
Utsmykkingen består av to doble dører på hvert plan, à 200 x 200 cm. Maleriene er overført til digitale foto som er laminert på dørenes overflater. Bak dørene er det elektriske skap. Utsmykkingen tar utgangspunkt i byggets uttrykk. De store flatene i grått, hvitt, gult og glass – og trapperommets klare, noe monumentale uttrykk som skaper ro, tyngde og åpenhet.

Bildene tar opp i seg det hvite og det grå, og tilfører et stort register av valører mellom svart og hvitt.  Trapperommets ène farge møtes av bildenes ène farge – som klinger sammen og utvider fargerommet. Bildene lager en kontrast til interiøret ved å bringe inn et spill av buktende linjer og organisk bevegelse. Et menneskelig element. Utsmykkingens innhold og uttrykk forholder seg til de ulike aktivitetene som foregår på hvert plan. Det handler om mennesker og helse. Jeg velger å visualisere det friske – da det er målet for aktiviteten.

SAMSPILLsykehus.png

SAMSPILL tar utgangspunkt i dialogen, samtalene og meningsutvekslingen som finner sted på dette planet. Auditorium og møtesaler.Jeg knytter de to bildene sammen. De har to ulike stemmer, to ulike energier, og tilfører hverandre noe fra hver sin kant. Dette er en utveksling som danner et liggende åtte-tall. Symbolet på evighet.

Det gule og røde symboliserer ild og kraft. Engasjement. Fokuset ligger på hvordan utveksling og tilførsel av ulike synspunkt er med på å drive fram utvikling. Dette vil være første møte med innsiden av sykehuset. Publikum kan godt mottas med varmt engasjement.

HJERTEsykehus.png

HJERTE tar utgangspunkt i blodbanken på dette planet, med stikkord: blod, hjerte og kjærlighet. Rødfargen er blodet, hjertet det sentrale, indre organet og det symboliserer samtidig kjærligheten.

Hjertet er her delt i to med senteret mellom de to bildene. En halvdel med blod satt overfor en annen halvdel uten blod. Ved å dele hjertet ønsker jeg å åpne for refleksjon rundt et så brukt symbol. Hvorfor er det delt? Hvordan er balansen mellom det som kommer inn og det som går ut? Hva er et halvt hjerte i forhold til et helt? Hva er litt kjærlighet mot ingen ting? Hva har det blodige hjertet med det svart/hvite hjertet å gjøre? Det tomme hjertet tilfører det fulle betydning. De gir hverandre noe i gjensidig utveksling.

HJERNEsykehus.png

HJERNE tar utgangspunkt i nevrologisk avdeling der jeg ønsker å framheve hjernens uendelige kapasitet ved å male stjernehimmelen inne i hjernen. Nerveimpulsene sendes fra denne sentralen ut til hele kroppen, og impulser sendes fra hele kroppen til hjernen. Et nærmest uendelig rikt og fantastisk system der alt står i relasjon til alt – slik hele vårt sanseapparat står i relasjon til omgivelsene, og for ikke å sette noen grense – til universet. Fra mikro til makro. Det uendelige rommet av kjente og ukjente muligheter finnes utenfor og innenfor oss.

Fra stjernehimmelen slynger det seg ut en spiral, en bevegelse som går begge veier, både utover og innover. Samtidig uttrykker formen utvikling. Sirkel-bevegelsen understreker helhet, balanse og kontinuerlig gjentagelse. I det høyre bildet ser vi den buktende ytre strukturen av hjernen som en del av denne spiralen. Det blå indikerer himmelens tilstedeværelse.

VEKSTsykehus.png

VEKST tar utgangspunkt i sykepleierutdannelsen, og fokuserer på aktiviteten rundt det å ivareta og dyrke fram. Kunnskap som møter kunnskap, og ulike energier som spiller sammen og frambringer vekst. Møter og åpen dialog. I sentrum ligger den grønne naturens iboende kraft: frøet som spirer og gror.

Det handler også om samspill og vekst i den pedagogiske læringsprosessen. Linjestrømmene har individuell karakter. Bildet er omfavnende og strekker seg oppover, lyst og åpent. Med dette ønsker jeg å invitere til lyttende deltagelse.