06-møte.jpg

Om å tegne

 
FLO (bilde 1) - 10 x 15cm - Tusj på papir

FLO (bilde 1) - 10 x 15cm - Tusj på papir

OM Å TEGNE

Jeg tegner for å åpne for det som lever sitt eget liv i meg, og la det bevege seg fram, gestalte sine former og smelte fortid inn i nåtid. Jeg søker kontakt med det som ligger dypere i meg, som er forbundet med kreftene i naturen. Dette har vært omdreiningspunkt i hele mitt kunstnerskap.

Min kunstneriske aktivitet startet med abstrahert figurasjon i svært mørke og tette tegninger i blyant/kull/tusj på papir. Herfra beveget uttrykkene seg til markerte abstrakte svart/hvit-kontraster malt i brede pensel-strøk mot tynne streker tegnet på store lerreter. Etterhvert gikk dette uttrykket i dialog med tydelig avgrensede, fargesterke felt. En utforskning av «kraft» i ordets videste betydning. 

Fra dette ståstedet der det motsetningsfylte var sentrum for utforskningen, retter jeg i dag oppmerksomheten mot det som forbinder det sårbare med det sterke, som har sitt utspring i livets forutsetninger.

Nye verk (2015-2017)

FLO er en video med 50 svart/hvit-tegninger som dimmes inn og ut av hverandre. Som en bølge av vann tar bildene imot, de tar med, overgår, trenger igjennom og kommer nærmere, alltid i visshet om å etterfølges av fjære, å måtte slippe, trekke seg tilbake og blande seg på nytt. Bildene beveger seg i et langsomt tempo, som en dyp pust trekkes inn og slippes ut.

Videoen er en skisse-presentasjon som skal utvikles videre for visning på stor vegg. Bildene er resultatet av nærmere tre års daglig tegning fra høsten 2014 til sommeren 2017, over 200 bilder i format 10x15 cm, tegnet med svart tusj i små bøker side om side med nattas drømmer og dagens notater.

FLI, VIE, YRE, SPILE, YDDE, BRÅNE, SPRINGE og GJALL er nye tegninger i farget tusj på papir, i format 80x90 cm.